Börsintroduktioner i Sverige : En tvärsnittsundersökning om underprissättning och prissättningsmetoder

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Börsintroduktion är en process som innebär att ett företag för första gången tillgängliggör sina aktier för handel på börsen. Vid fastställandet av priset på en aktie finns två metoder som företag kan tillämpa, vilket är fast eller intervallprissättning. Problem som kan uppstå i samband med en börsintroduktion är att teckningskursen inte blir värderad till det pris som marknadsvärdet uppskattas till, vilket kallas underprissättning. Denna studie syftar till estimera magnituden av en eventuell underprissättning och jämföra olika faktorers påverkan på denna. Vidare är syftet att identifiera hur valet av prissättningsmetod påverkar den eventuella underprissättningen på den svenska börsmarknaden. Med hjälp av en regressionsanalys på 149 observationer, kom författarna av denna studie fram till att den genomsnittliga underprissättningen för perioden 2005-2015 har varit 4,61 %. Det konstaterades att en fast prissättningsmetod medför en högre förstadagsavkasting och att den rådande marknadsavkastningen har störst påverkan på underprissättningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)