Organisationskris: en konstruktion av medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Kriser och kriskommunikation har blivit allt mer komplext för organisationer. Detta på grund av att samspelet mellan sociala och traditionella medier har gjort det svårt att kontrollera kommunikationen oavsett kanal. Den här studien undersöker det i dagsläget understuderade ämnet, mediernas betydelse för krisers utveckling. Genom en dokumentstudie har vi utifrån ett nätverksperspektiv rekonstruerat krisen med Jens Spendrup och Svenskt Näringsliv. Vi har spårat all publicitet och alla händelser som ägt rum i både sociala och traditionella medier och med hjälp av teorin Actor-Network Theory analyserat händelser, personer och medier med betydelse för krisens konstruktion och utveckling. Vad som kan konstateras är att sociala medier spelar rollen som krisens skapare, men den rollen hade inte kunnat tas om samspelet med traditionella medier varit obefintligt. Traditionella medier spelar rollen som krisens förare och är den spelaren som får krisen att leva vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)