Matematiksvårigheter vid hantering av bråktal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Detta arbetet är en systematisk litteraturstudie inom matematik med inriktning mot högstadiet och gymnasiet. Studiens syfte är att undersöka och ta reda på vad forskningen indikerar om svårigheter och missuppfattningar som vissa elever möter vid hantering av bråktal i högstadiet och gymnasiet. I denna studien utgår vi från följande fråga: Vilka vanligt förekommande svårigheter möter eleverna i högstadiet och gymnasiet vid hantering av bråktal? För att kunna besvara frågan och uppnå syftet med vårt arbete har främst databassökningarna i ERIC, SwePub och Libsearch gjorts där tyngdpunkten ligger på den internationella forskningen. Resultaten visar att eleverna har problem inom vissa delar av bråktal. Nästan alla forskare konstaterar i sina undersökningar att eleverna har svårigheter att bestämma storlek på bråktal, att placera ut dem korrekt på tallinje samt att utföra räkneoperationer med bråktal. I många fall handlar detta om bristande grundläggande färdigheter, något som grundskolan borde kunna avhjälpa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)