En konstruerad verklighet : en narrativ analys av kinesiska ambassaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: This study aims to understand China's use of soft power in Sweden. It focuses on the use of strategic narratives by the Chinese embassy in Sweden. Understanding narratives and analysing them is important because they can uncover political agendas. In order to understand how the embassy constructs an image of China, the study will explore its use of strategic narratives. The narrative analysis, conducted on texts produced by the embassy, demonstrates that there are two metanarratives being constructed: that China is harmonious, and that China is misunderstood.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)