Hur ett mindre bemanningsföretag kan organisera försäljning – där fördelarna överväger nackdelarna

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)