RESEBYRÅERS KONKURRENSFÖRDEL UTIFRÅN SEXHÖRNINGEN : Fritidsresor och Ving, vilken resebyrå väljer kunden utefter positioneringen i sexhörningen?

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Sammanfattning:

Resebyråerna växer i allt stadigare takt, allt eftersom fler människor väljer att färdas med flyg på grund av den effektiva globaliseringen som pågår världen om. Ving och Fritidsresorär två resebyråer som följt med utvecklingen sedan mitten av 1900-talet och har nu blivit två av de ledande resebyråerna i Sverige.

Därmed är det intressant att göra en jämförelse mellan dessa och se om det finns några påtagliga likheter eller skillnader. Detta arbete kommer att beröra Ving och Fritidsresors konkurrens för- och nackdelar ur ett kundperspektiv. Det har tagits fram med hjälp av konkurrensmedelsmixen, sexhörningen som består av följande sex hörn, geografi, sortiment, kommunikation, människor, service och pris. För att ta reda på hur betydelsefulla hörnen är för kunden och hur de upplever att Ving och Fritidsresor möter deras behov.

Undersökningen har gjorts med hjälp av en kombinerad enkätundersökning av kvantitativ- och kvalitativa frågor som senare har jämförts med aktuell teori. Enkätundersökning gjordes på en resemässa den 25 mars, TUR- mässan i Göteborg.

Resultatet visar att empirin i alla sammanhang inte går hand i hand med teorierna. Dock är respondenterna eniga om att alla aspekter är mer eller mindre viktiga, i vissa fall i fel ordning i jämförelse med teorin. Teorin talar om högengagerader produkt och inte tjänster, därför skiljer de sig åt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)