Projektering av ett LAN; Summit Kista

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning: Syftet med detta projekt är att bygga ett lokalt nätverk åt företaget Summit i stadsdelen Kista utanför Stockholm. Det lokala nätverket ska ha möjlighet att nyttjas av minst 400 kunder och det ska samtidigt vara stabilt och säkert. Projektarbetet startades med en förstudie där jag tog fram viktig information kring olika metoder som kan användas för att bygga nätverk. Under projektets gång har jag valt ut lämplig hårdvara efter min kravspecifikation, konfigurerat hårdvaran och dokumenterat nätverket efter hur det är uppbyggt. När jag var klar med konfigurationen och dokumentationen av nätet installerade jag allt på plats i byggnaden. Resultatet av projektet var en stor succé med ett fullt fungerande nätverk och med alla dess krav uppfyllda. Kraven handlar om allt från hastighet på nätverket till hur nätet är uppdelat för bästa säkerhet kring känslig data. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)