Koncept för integrerad högtalare och mikrofon i övervakningskameror

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Säkerhetsläget i Sverige och Europa är osäkert och ett allmänt behov av övervakning har ökat. Övervakningskameror kan både förhindra brott och lösa redan begångna brott. Axis Communication är världsledande inom nätverkskameror. Syftet med arbetet är att integrera högtalare och mikrofon i övervakningskameror. Målet är att till en ny övervakningskamera kunna lyfta in ett färdigt koncept, en audiomodul, med högtalare och mikrofon som passar givna krav på ljudkvalitet och ljudtryck. Val av koncept, högtalare och mikrofon, har genomomförts genom en noggrann produktutvecklingsprocess med delar som intern och extern sökning, utvärdering av lösningsvarianter, detaljutveckling och produkttestning. Ett koncept med integrerad högtalare och mikrofon har tagits fram. En högtalare har valts och placerats i väggen i kamerans innerchassi. En Smart Amp används för att högtalaren ska kunna spela så högt som möjligt utan att ljudkvalitén försämras. Mikrofonen placeras på kamerans ytterchassi så långt ifrån högtalare som möjligt och med en ljudisolerande kåpa för att undvika eko från högtalaren till mikrofonen. Arbetet resulterar i ett koncept med högtalare och mikrofon som uppnår på förhand uppställda krav på ljudtryck och ljudkvalité. Konceptet bidrar till en tryggare miljö genom att en snabbare detektion uppnås och bättre ljud leder till att meddelandeutskick blir lättare att höra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)