Hur spelmekaniker kan lära ut : Ett lärspel baserat på escape room mekanik, Blooms reviderade taxonomi för lärande och Millers minnesteori

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Studiens frågeställning är “Vilka spelmekaniker är mest effektiva för att deltagarna ska minnas och återge transporten av Sveriges guldreserv från Stockholm via Karlsborg till Fort Knox?”. Utgångpunkterna för forskningen är George Millers minnesteori (1956) och Blooms reviderade teori för lärandet (Forehand, 2010). En serie av pussellådor som simulerar ett escape room har skapats, artefakten är baserad på en mindre känd del av svensk historia vilket är exporten av Sverige guldreserv. Resultatet från utvärderingen av två grupptester visar att text inte är ett bra verktyg för att lära ut i ett escape room. Mekaniker och interaktion är ett bättre medel när det kommer till inlärning. De mekaniker som spelarna lärde sig bäst av var när de fysiskt kunde manipulera objekt och de pussel som de minns bäst var de som hade en balanserad utmaningsnivå. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)