Strokepatienters upplevelser av egenhälsa och stöd från sjukvården : en kvalitativ studie

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Författare: Björn Wihlborg; [2017]

Nyckelord: stroke; innehållsanalys; rehabilitering; patientvård;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)