Ett lustfyllt sätt att lära! : Förskollärares tankar om hur de arbetar med skapande och den skapande miljön

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Författare: Sandra Bergkvist; Julia Eriksson Ekholm; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)