Konkurrensens påverkan på betygsinflation : En studie av Sveriges grundskolor på kommunnivå mellan 2005-2012

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Nationalekonomi

Författare: Patrik Forsgren; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)