Substansrabatt : Frågetecknet i investmentbolagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Hanna Bojanowicz; Tony Sarossy; [2012]

Nyckelord: Substansrabatt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)