Växtskydd i ekologisk humleodling : i samarbete med föreningen Humlebygget i Näsum

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Humle, Humulus lupulus har under lång tid varit en viktig kulturväxt i Sverige. Den klättrande perennen producerar blomställningar som innehåller essentiella oljor och hartser, och används för att smaksätta öl. Förut var öl en mycket viktig källa till vätska och näringsämnen. Mot slutet av 1800-talet konkurrerades den svenska humleodlingen ut och det var först i början av 1900-talet som kommersiell odling av humle åter bedrevs i Sverige. Denna odling fanns främst i Näsumstrakten i Skåne och var aktiv mellan 1921-1959. Mot slutet av 1950-talet konkurrerades åter den svenska humlen ut och produktionen upphörde. Det är först på senare tid som intresset för svensk humle har återuppstått, mycket tack vare de mikrobryggerier som ständigt ökar i landet. Syftet med detta arbete är att analysera föreningen Humlebygget i Näsums odlingssystem och ge förslag på växtskyddsrelaterade åtgärder enligt ekologisk produktion. I slutet av arbetet diskuteras dessa åtgärder. Det finns flera åtgärder föreningen Humlebygget kan vidta som leder till ett odlingssystem anpassat till ekologisk odling. Exempel på dessa är bevattning, förbättrad odlingshygien och odling av bottengrödor. Svensk humleodling har en framtid i Sverige, men det krävs betydligt mer kunskap och sorter anpassade till vårt klimat för att produktionen ska kunna utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)