Plattformsbaserad webbanalys : -En analys av besökarstatistik hos Flygresor.se

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

Författare: Filip Wikström; Kim Frithiof; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Uppsatsen syftar till att undersöka besökarstatistik från Flygresor.se. Med hjälp av webbanalys har data från Google Analytics undersökts med målet att jämföra hur olika enheter och operativsystem presterar ur ett e-handelsperspektiv. Med utgångspunkt ur resultaten undersöker och analyserar vi prestandan hos de olika plattformarna. Prestandan baseras på avvisningsfrekvens och konverteringsfrekvens för e-handel. Resultaten visar bland annat på att Flygresor.se lyckats bra i sin anpassning för mobiltelefoner men sämre för surfplattor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)