Anställningsbeslut och anställningsavtal i staten - Konflikter i skärningspunkten mellan förvaltningsrätt och civilrätt.

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Victoria Sjöbom; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)