Sårbarhetsanalys av IKEA TRÅDFRI rörelsesensor

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

Sammanfattning: Arbetet utvärderar Ikea TRÅDFRI rörelsesensors kommunikationsprotokoll utifrån ett säkerhetsperspektiv. Internet of Things expanderar och i takt med utvecklingen är det viktigt att granska produkter på marknaden för att se hur säkerhet är implementerat. I rapporten utforskas flera olika sätt att utvärdera produkten för att få en god helhetsbild. Detta innefattar metoder kring hur en obehörig kan få tillgång till information genom avlyssning, ifall en obehörig skulle kunna ta över kommunikationen genom att parkoppla till en ljuskälla på ett långt avstånd samt en bedömning av sårbarhetsgrad utifrån Totalförsvarets forskningsinstituts kartläggning. Resultatet påvisar möjligheten att utnyttja enheten genom en sidokanalsattack samt hur parkoppling kan ske på ett längre avstånd än vad som enligt specifikationen ska vara möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)