Avbildning och återgivning : av konstnärliga verk i digitala miljöer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Alexandra Sackemark; [2015]

Nyckelord: Immaterialrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)