Parken på Barsebäcks gods : en historisk dokumentation

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Det här kandidatarbetet handlar om Barsebäcks gods och dess parks historia. Godset har en historia som sträcker sig ända tillbaka på 1400-talet och kom i familjen Hamiltons ägor år 1743, köparen var Gustaf David Hamilton. Parken har haft en hel del skepnader under århundradena som speglar dess historiska storhet. Fram till år 1889 hade parken lindalléer, vallgravar och bestod av parterrer. Men år 1889 gjordes parken om till den stil som kallas ”Engelsk lustpark ” och det var även under denna tid som slottet byggdes om. Jag har sammanställt de ritningar och texter av bland annat Burman- Fischer, Barfod, Carl Hårleman, Adolf Fredrik Barnekow och Carl von Linne, för att få ett historiskt perspektiv över godset. Man ser tydligt att alla har haft sin egen syn på godset samt egna förslag på hur man skulle ha kunnat förbättra det. Den Engelska lustparken tog sin form i England i början på 1700-talet och spred sig över Europa och nådde Sverige på 1800-talet. Anledningen till att jag fördjupat mig i denna stil är att det är den sista historiska stil som godset har haft. Idag finns endast träden kvar från den tiden, resten är sedan länge borta. I mitt kandidatarbete försöker jag även att diskutera kring problematiken då man ska restaurera en privat historisk park. Det handlar dels om ekonomi och rationalisering. Men det handlar framförallt om hur man ska gå till väga och vilken stil man ska välja att gå efter, Florensdokumentet är till stor hjälp vid dessa funderingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)