Ta vara på äpplen som restprodukt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Författare: Johanna Avelin; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I Sverige slängs det ca 1,2 miljoner ton matavfall per år. Mycket av avfallen är frukt och grönt då konsumenters missuppfattningar om hur en ätbar frukt och grönsak ser ut för att vara ätbar. Matsvinn är både dåligt för ekonomin och miljön, därför krävs det en ändrad inställning från konsumenterna för att minska matsvinnet. Lyckans äpple är ett musteri som genererar ca 2,5 ton äppelrester per år. I dagsläget finns ingen process för att ta hand om dessa. Därför är syftet med det här examensarbetet att ta reda på om det går att ta tillvara äppelresterna. Att se om det går att få ut en alkoholhaltig dryck och någon typ av torkad livsmedelsprodukt. Även ta reda på hur mycket tillväxt av Neurospora intermedia och Aspergillus oryzae som kan fås.En rad olika metoder har använts. Fermentation för att få ut en alkoholhaltig dryck, 70 °C ugn för att få ut en torkad livsmedelsprodukt och Solid State Fermentation för att få tillväxt av svamparna Neurospora intermedia och Aspergillus oryzae. Resultatet visar att en alkoholhaltig dryck går att få ut av äppelrester. Att få ut en god och smakrik dryck från äppelrester med endast vatten och svamp som tillsatts är svårt eftersom det är mycket smak från äpplena som försvinner då musten görs. Däremot skulle en god dryck gå att få ut med hjälp av tillsatser eftersom den har god smakpotential. Torkningen gav bra resultat. Alla resultat hade i princip samma smak men olika konsistenser. Att få ut en livsmedelsprodukt går. Att kunna använda sig av att torka äppelrester är ett bra alternativ då processen är lätt, det smakar gott och äppelresterna innehåller bra ämnen för kroppen. Resultaten från Solid State Fermentation varierade. I en del försök var tillväxten större och i andra mindre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)