Opera i Stockholm, Galärvarvet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/KTH/ArkitekturSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Sammanfattning:

Förslag till nytt operahus i Stockholm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)