Effektivisering av synergierna mellan manuella och automatiserade mjukvarutester : En kvalitativ fallstudie hos Monitor ERP System

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Datavetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)