Vidta åtgärder på en strandskyddad fastighet. Uppfyller strandskyddslagstiftningen det konstitutionella egendomsskyddet utifrån proportionalitetsprincipen?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Filippa Alsén; [2018]

Nyckelord: Strandskydd; egendomsskydd;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)