Säsongssmart - Att kommunicera mat i säsong

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Författare: Annika Andersson; Caroline Björndahl; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Forskare har länge pekat på hur vår livsstil inte är hållbar ur ett miljömässigt perspektiv vilket har bidragit till en ökad efterfrågan av ekologiska alternativ och livsmedel som följer den naturliga säsongen i Sverige. Många konsumenter har dock svårt att veta när olika råvaror är i säsong för tillfället. Studien ämnar därför att undersöka hur och var kommunikation kan utformas och kommuniceras för att förmedla fördelarna med att konsumera mat efter säsong samt vilken mat som är i säsong för tillfället i Sverige. För att besvara syftet med studien har forskning genom design använts, vilket resulterade i de två koncepten Reko och Grönt tar ordet. Båda koncepten kommunicerar fördelarna med att konsumera mat efter säsong och när dess naturliga säsong infaller. Koncepten konstaterades i värderingen framgångsrika och skapade önskade associationer hos målgruppen. Konceptet Grönt tar ordet upplevdes humoristisk och konceptet Reko upplevdes enkelt, vilket ansågs som framgångsrika och lyckade sätt att tilltala målgruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)