Vaccin eller ej?: En litteraturstudie

Detta är en Master-uppsats från Luleå/Institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Ända sedan vaccinering upptäcktes på 1800-talet har det funnits grupperingar som aktivt har bekämpat förekomsten av vaccinering och argumenterat för att de antingen är ineffektiva eller att de är farligare än de epidemier de hävdas bekämpa. Ibland har dessa anti-vaccin kampanjer varit mycket framgångsrika. Ca 4% procent av Sveriges befolkning uppger att de har litet eller mycket litet förtroende för forskare. Ca 20% att de inte tänkte vaccinera sig mot svininfluensan under 2009. Syftet med detta examensarbete var att genom en litteraturstudie undersöka hur media, riskuppfattning, religion, konspirationsteorier och utbildning inverkar på uppfattningen om vacciner. Resultaten visade att en skev, och ibland direkt felaktig, riskuppfattning om vacciners biverkningar ofta har uppstår till följd av att anekdotiska fallstudier sprids genom media. Likaså framgick att påverkan från samhället/sjukvården i termer av fakta är av ringa betydelse. Övertalningens natur hade förmodligen mest att göra med huruvida de som väljer att vaccinera sig, eller sina nära anhöriga, upplever att de blir bemötta med respekt, öppenhet och saklighet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)