H.C Andersen en försvarare av sin tids manlighetens ideal, eller blott en vekling? : En analys över hur det manliga och maskulina idealet yttrade sig i Andersens sagor under 1840-talet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Denna C-uppsats granskar 8 av H.C Andersens sagor som gavs ut under 1840-talet utifrån två teorier. Den första är teorin innebär att manlighet är en homosocial konstruktion och den andra teori hävdar att skönlitteraturen ger läsaren en bild av vilka normer och värden samhället och författaren hade under den period då verket skrevs. Uppsatsens undersöker i vilken mån H.C Andersen uppsatser påverkades av hans egna ideal och erfarenheter, och utav de manliga och maskulina ideal som rådde kring denna författare under 1840-talet. H.C Andersen ansågs enligt den tidigare forskningen inte vara en man av sin tid, trots detta lyckades han bli en av västvärldens största författare. Kan det varit så att han trots att han som indevid inte klassificerades som maskulin ändå påverkades av de manliga och maskulina idealen när han skrev sina sagor?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)