Dödsstraff : Tillämpningen av straffet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Tobias Höiseth; [2006]

Nyckelord: Lagar och förordningar;

Sammanfattning:

Rapporten fångar upp bakgrunden till dödsstraffet och syftet med den och min röda tråd, ligger i att ta reda på hur dödsstraffets tillämpning, i de delar av USA som fortfarande använder sig av straffet, egentligen ser ut och fungerar. Den inriktar sig på det faktum att oskyldiga döms och avrättas vid felaktig tillämpning av dödsstraffet. Samtidigt beskrivs effekterna och de brottspreventiva funktioner som ligger bakom samt vilka avrättningsmetoder som används och om dessa egentligen fungerar och tillämpas på korrekt sätt, utan att liknas vid tortyr. I resultatet sammanställs rapportens frågeställningar utifrån aktuell litteratur i ämnet. Detta har jag åstadkommit genom att ha samlat kunskap ur bl. a. Amnesty Internationals hemsida och vissa Brå-rapporter. Rapporten belyser generellt hur tillämpningen av straffet ser ut i USA, som fortfarande tillämpar straffet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)