Financial Inclusion in the Age of FinTech: A multiple case study of FinTech companies’ role for financial inclusion in India

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Innovation and Industrial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)