Skillnader i upphandling mellan EBR och AMA

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

Sammanfattning: Dagens Svenska elnät har ett stort behov av renovering och upprustning vilket ger ett stort investeringsbehov under de närmast kommande åren. Det gör att det är viktigt att finna nya entreprenörer utöver de som idag redan finns. Hitta en väg för att bli mer attraktiv och intressant för dessa entreprenörer. Denna rapport belyser två metoder som uppdragsgivare har att förhålla sig till vid projektering. Det ena är Elektrisk Byggnads Rationalisering (EBR) det andra är Allmän Material- och Arbetsbeskrivning (AMA). Systemet med EBR är ett tryggt system som grundar sig på mångårig statistik över installationer, renoveringar och underhåll. Där har man fördelar med standardiserade komponenter som är kostnadsekonomiska och skapar en kvalitetssäkring av utförda arbeten. AMA är ett referensverk för uppbyggandet av projekt från grunden. AMA är friare i sin struktur när man skall projektera för en anläggning. Man behöver inte förhålla sig till mer strikta arbetssätt. Denna rapport ser till skillnader i EBR/AMA och ser till vad som är bra förändringar för att attrahera nya intressenter på marknaden.  Vad som framöver går att förändra och samtidigt påverka vid projektering och upphandlingsunderlag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)