Supernatural : Fans, tolkningsprocesser och meningsskapande

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Titel: Supernatural- Fans, tolkningsprocesser och meningsskapande Nivå: C-uppsats inom Medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Marie Louise Öhman och Johanna Östlund Handledare: Anna Edin Examinator: Eva Åsén Ekstrand Datum: juni 2013 Syfte: Studera fansens tolkningar, engagemang och meningsskapande med fokus på den amerikanska TV-serien Supernatural.     Teori: Analysera fansens tolkningsprocesser utifrån Stuart Halls Encodning/Decoding- modell och de tre tolkningssätten, dominant, förhandlande och oppositionell läsning.   Metod: Kvalitativundersökning. Med ett antal enkätfrågor som besvarades av 43 respondenter. För att nå ut till fansen annonserade vi efter respondenter via internetforumet Tumblr. Resultat/slutsatser: Av våra respondenter gjorde majoriteten en förhandlande läsning av TV-serien. De förstår producenternas avsedda läsning men väljer ibland att (helt eller delvis) bortse från den genom alternativa tolkningar. Det här visar sig exempelvis genom att fansen skriver fanfiction och diskuterar avsnitten med andra fans. Nyckelord: Supernatural, fans, tolkning, meningsskapande, publiker, receptionsanalys

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)