Narkotika som läkemedel : Behandling med centralstimulantia hos barn med ADHD – Effekter och biverkningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Kemiska institutionen

Författare: Anna Berg; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)