Fantasy på bokmarknaden : en studie om fantasyns placering och målgrupp i den svenska bokhandeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks och analyseras hur den svenska bokhandeln hanterar och placerar fantasyböcker och hur de når olika målgrupper. Genom att besöka ett antal bokhandlar har jag genom observationer och intervjuer med bokhandelsansvariga samlat in material kring fantasyns placering, utrymme och målgrupp i bokhandeln. Dessutom har internetbokhandlar undersökts. De bokhandlar som är utvalda för studien ger en bild av bokhandelsklimatet i Sverige just nu. Ett teoretiskt perspektiv om bokmarknadens genrebegrepp utifrån Claire Squires, Karl Berglund och Jerry Määttä har använts i analysen. Resultaten av undersökningen visar att genrekategorisering är ett synligt fenomen i samtliga bokhandlar. Men utöver att gruppera fantasyböckerna efter genre, placerar bokhandlar även böckerna efter ålderskategori eller språk. Undersökningen i bokhandlarna visar att fantasygenren har breddats och nått nya målgrupper. Idag har fantasyn en dubbel målgrupp, på så vis att den har både unga och vuxna läsare, män och kvinnor. Min undersökning visar tendenser på att genren växer, breddas och ökar i popularitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)