Ryssland: en fallstudier av Rysslands demokratiska ansatser

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att söka efter orsaker till varför Ryssland inte är mer demokratiserat. Slutsatserna är att Ryssland är idag ett icke fritt land som endast på ytan är en demokrati med få likheter med demokratistater i Europa. Vi finner att aktörer har spelat avgörande roll i demokratiseringen. Vidare anser vi att den starka presidentmakten i det semipresidentiella systemet har en negativ inverkan på demokratiprocessen. Politiska och civila rättigheter har försämrats samtidigt som presidentens makt har stärkts genom orättvisa allmänna val. En teori är att det kanske behövs ytterligare en demokrativåg för att få igång demokratiarbetet igen. Ryssland har för närvarande mycket arbete framför sig för att kunna kalla sig en liberal demokrati.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)