Utveckling av testmaskin för teknik i skor

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Sammanfattning: RECCO AB är ett företag som utvecklar räddningssystem för lavinolyckor. Systemet fungerar genom en RFID tag (reflektor) och en detektor. Detektorn känner av reflektorn som sitter på jackan, hjälmen, skon eller pjäxan upp till 200 meters avstånd eller 30 meter genom snön. Detektorn används av erfaren lavinräddningspersonal. RECCO ska implementera reflektorer i vandringsskor för att söka efter människor som är i skogen och uppe i bergen. Syftet med examensarbetet är att utveckla en skotestmaskin som ska kunna testa livslängden på reflektorn. Bakgrundsundersökningen genomfördes genom en informationssökning om biomekanik i ben och fot, olika benrörelser som kan påverka skon, olika typer av vandringsskor och olika skotestmaskiner som finns ute på marknaden idag. Genomförandet av projektet inleddes genom ett test för att undersöka hur stora krafterna är som påverkar reflektorn i skon. Testet genomfördes med en tryckkänslig sensor och en Arduino UNO. Den maximala kraften på reflektorn blev 7.1 N. Därefter gjordes en brainstorming som resulterades i sju olika koncept. Koncepten vägdes emot varandra med hjälp av en PUGH matris, som resulterade i att ett koncept valdes att gå vidare med. Analysen av konceptet genomfördes med Solidworks, Matlab och ADAMS. Med SolidWorks gjordes detaljerade ritningar och ett montage av modellen. Med Matlab gjordes beräkningar på lagerhus, glidlager, kulbussning och motor. ADAMS användes för att simulera rörelsen och för att verifiera Matlab-beräkningarna. Resultatet av slutprodukten blev lyckat. Maskinens rörelse och de påverkande krafterna på reflektorn efterliknar testet som genomfördes i början av projektet. Eventuella förbättringar som kan utföras är inköp av en starkare motor för att uppnå en mer konstant hastighet eller ett svänghjul för att minska påfrestningarna på motorn. För vidare arbete på slutprodukten kan RECCO programmera en strömbrytare som stänger av motorn vid uppnått antal cykler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)