Smärtskattning 0 -ett värde i sig. : Ett förbättringsarbete som synliggör skillnad mellan det som sägs och görs utifrån evidensbaserade smärthanteringsrutiner inom palliativ vård.

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)