Demokrati i gymnasieskolan : En studie av demokratisyn i svenska läroböcker i samhällskunskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Gusten Strömbom; [2020]

Nyckelord: Demokratisyn; demokrati; läroböcker;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)