The impact of macroeconomic variables on IPO volume in Europe

Detta är en Master-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Författare: Fredrik Langlet; Fredrik LilliehÖÖk; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)