Brottsmedlingen på utdöende. Gör om gör rätt... Är nationell samordning brottsmedlingens räddning?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Madelene Polfors; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)