Agriturism i Sverige - En paneldatastudie om agriturism och regional tillväxt i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Andrea Bennetoft; Agnes Loström; [2019-09-10]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie undersöker med hjälp av paneldata och andra metoder de möjliga effekterna av agriturism på ekonomisk tillväxt i Sverige. Trots Sveriges positiva tillväxt överlag är svensk landsbygd drabbad av arbetslöshet och utflyttning. Tillgången till viktiga tjänster såsom mataffärer, skolor och sjukvård sjunker. Turism har påvisats bidra till tillväxt i flera Europeiska regioner och har multiplikatoreffekter på det omgivande samhället (R. Paci och E. Marrocu (2014) och E. Soukiazis och S. Proença (2008)). Agriturism är redan väletablerat i många delar av Europa och uppvisar positiva effekter på glesbygdsområden. Kan den ha samma positiva påverkan på svensk landsbygd? Begränsning av data tillåter endast undersökningen på en regional nivå och utgör förhinder till en statistisk säkerställd slutsats. Detta gör vidare forskning inom svensk agriturism och dess påverkan på ekonomisk tillväxt till ett relevant ämnesområde för framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)