Förbättring och effektivisering av materialhantering och materialflöden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Industriell teknik

Sammanfattning:

Atlas Copco Craelius är en del av Atlas Copcos division Geotechnical Drilling and Exploration inom affärsområdet anläggnings- och gruvteknik. Atlas Copco Craelius som är beläget i Märsta utanför Stockholm utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för undersöksborrning, grundläggning och markförstärkning.

Detta examensarbete syftar till att identifiera möjliga förbättringsområden i materialhanteringen och effektivisering av materialflöden. Fokus för examensarbetet har riktats mot vilken strategi och principer som används för lagerhållningen och utformning av lagerlayouten. Examensarbetet är också en del av Atlas Copco Craelius kontinuerliga verksamhet om att ständigt utveckla och förbättra verksamheten och arbetsmetoder.

I examensarbetet har en organisationsjämförelse gjorts mot både Scania och Öhlins för att nyansera infallsvinklarna och bidra med ett annat perspektiv på verksamheten.

Slutligen har denna rapport författats innehållande förbättrings- och utvecklingsområden med förslag på hur materialhanteringen kan förbättras samt materialflöden effektiviseras, med reducerade ledtider och transporter samt förbättrad arbetsmiljö som positiva effekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)