Upplevelse av terapihund i rehabiliteringssamtal, för återgång i arbete : En kvalitativ studie om terapihundens roll och betydelse i rehabiliteringssamtal

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

Författare: Linda Lind; Nathalie Barnell; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)