Resemotiv hos kinesiska turister i Sverige : En undersökning av kinesiska turisters resemotiv till Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Platser utvecklas, nya destinationer upptäcks ständigt. Människor finner varje år nya resmål att besöka av olika orsaker. Turismen är en viktig inkomstkälla för många länder och under 2008 fanns det 922 miljoner internationella turister. Turismen är den största och snabbast växande ekonomiska sektorn i världen. China Outbound Tourism Development påstår att världen kan räkna med upp till 54 miljoner kineser under detta år, 2010. Det uppskattas att cirka 6,68 miljarder dollar kommer spenderas under resorna. 

Författarna av denna uppsats har utfört en studie av kinesiska turisters motiv och resebeslut till att resa till Sverige.  Syftet med uppsatsen var att ta reda på varför kineser väljer att resa till just Sverige, och vad det är som lockar de till att välja ett land, långt ifrån Kina.

Uppsatsen utgick från kvalitativa intervjuer och intervjuerna utfördes genom semistrukturerade frågor. Intervjuerna utfördes på kinesiska, som sedan översattes till svenska av författarna. För att få svar på intervjufrågorna valde uppsatsförfattarna att utföra intervjuer med kinesiska turister på olika attraktiva platser i Stockholm. Dessa var bland annat Stadshuset, Gamla Stan och Vasamuseet. 

I empirin kommer läsarna att kunna läsa om bland annat vad respondenterna ansåg om Sverige och vad deras reseanledningar var, samt ifall de har planer på att återbesöka Sverige. Utifrån analyserna som har gjorts kan författarna konstatera att det är viktigt att ständigt vara uppdaterad om vad som eftertraktas på marknaden. Det är även viktigt att erbjuda det som önskas för att kunna bli en önskad destination att besöka. Resultatet av studien ledde till flera slutsatser. Utifrån intervjuerna och dess svar kunde författarna skapa ett mönster, vilket skapar en förståelse för varför besökare väljer att komma till Sverige. Dessutom fick författarna en inblick i om hur de kinesiska turisternas uppfattningar skiljer sig innan resans start och under resans gång. Nyckeln ligger i att veta vad besökaren är ute efter, vad som får denne att vilja besöka just en specifik plats och förhoppningsvis sedan göra ett återbesök till destinationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)