Förskolan och flerspråkighet. : Hur pedagoger kommunicerar med barn, som inte har svenska som förstaspråk, vid måltider.

Detta är en M1-uppsats från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien var att synliggöra pedagogernas sätt att kommunicera med barn, som inte har svenska som förstaspråk, vid måltider. Detta har vi studerat genom observationer på en mångkulturell förskola vid lunch och mellanmål. Vid vår studie observerade vi två pedagoger och deras sätt att kommunicera med fyra barn i fyra–fem årsåldern vid måltider. Resultatet visade att pedagoger är öppna till kommunikation med barn vid måltider och börjar dialogen kring ämnet mat och utifrån det leds diskussionen vidare utifrån barnens intresse. Olika begrepp, frågor och inkludering av barn som sitter på samma bord är några av språkstimulerande sätt när det gäller kommunikationen. Däremot upptäckte vi att det saknas möjlighet för användning av flera språk under måltiderna. Vidare konstaterade vi också att även kroppsspråket användes i kommunikationen genom “ramsan” där barn gör rörelser samtidigt som de sjunger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)