Civilbefolkningens humanitärrättsliga skydd mot attacker i väpnadekonflikter - En utredning av Syrienkonflikten

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Christian Kourieh; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)