Den tyska turisten på campingsemester i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

Sammanfattning:

The purpose of this essay is to develop marketing strategies, from a service management perspective, for camping’s interested in the German tourist as a new target audience. This essay focus upon extending the season for camping grounds on Öland, Sweden. To extend the season we recommend the camping grounds to target a new audience - the German tourist.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)