Försäkringskassans förnyelsearbete : en studie av organisatoriskt lärande vid förändringsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

Sammanfattning: The Swedish government corporation Försäkringskassan is currently undergoing large organizational changes. Modifications are made regarding the national insurance system and work procedures. In this study we have investigated the procedures of change with the aim of identifying which pedagogical processes in work procedures that enables organizational learning. Furthermore, the study aimed at gaining insight of how the work procedures enable organizational learning in a learning organization. We have utilized case study tradition to examine specific occurrences in their natural environment to thereby understand the matter of investigation. The main part of the empirical material was gained from interviews with employees at different departments at Försäkringskassan. Additional information was retrieved by document analyses and wallraffing. The theoretical framework of this study is constituted by Ellström and Senge. Data was analyzed regarding the learning organization. In conclusion we have determined that we have seen pedagogical processes in work procedures that enable organizational learning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)