IT-avtal - Upphandlarens roll vid komplex upphandling

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Andreas Kronberg; [2019-03-19]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)