Antisocialt beteende: en falltstudie om hur yttre uppväxtförhållanden inverkar på utvecklingen av antisocialt beteende

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet var att genomföra en fallstudie om hur yttre uppväxtvillkor påverkade
utvecklingen av antisocialt beteende som utmynnar i kriminalitet och
missbruk. Fallstudien genomfördes med tre informanter som har god kännedom
om fenomenet genom intervjuer. Resultatmässigt har vi sett att informanterna
överlag hade en stor del av de riskfaktorer som finns. Då vårat resultat
överensstämmer med tidigare forskning inom området drog vi slutsatsen att
yttre uppväxtvillkor påverkar utvecklingen av antisocialt beteende.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)