En levande litterär kanon : Tre gymnasielärares urval av skönlitteratur i svenskundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Växjö universitet/Institutionen för humaniora

Författare: Irene Trenner; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)