DO GENDER QUOTAS PRODUCE SPILLOVER EFFECTS? EMPIRICAL EVIDENCE FROM ITALIAN MUNICIPALITIES

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Giulia Salvi; [2021-06-30]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc Economics

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)